< sekcia Trenčiansky kraj

Púchovskí školáci sa učili organizovať dobrovoľnícke aktivity

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš

Siedmaci a ôsmaci pod získali zručnosti potrebné na zostavenie a realizáciu vlastného malého dobrovoľníckeho projektu, ktorým budú sami participovať na dobrovoľníckych aktivitách v meste Púchov.

Púchov 20. marca (TASR) - Podporiť mladých ľudí v angažovanosti a participácii na živote vo svojom meste a škole prostredníctvom organizovania dobrovoľníckych aktivít bolo hlavným cieľom dvojdňového (19. – 20. 3.) workshopu. V rámci projektu Aktivuj sa ho pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov osemročného gymnázia pripravilo púchovské Centrum voľného času (CVČ) Včielka.

Ako informovala riaditeľka CVČ Včielka Alena Strýčková, siedmaci a ôsmaci pod vedením dvoch certifikovaných školiteliek získali zručnosti potrebné na zostavenie a realizáciu vlastného malého dobrovoľníckeho projektu, ktorým budú sami participovať na dobrovoľníckych aktivitách v meste Púchov.

„Veľa mladých ľudí nevie, ako si dobrovoľnícky projekt malých rozmerov nastaviť a aj keď majú nápad, nevedia, ako ho zrealizovať. Zámerom je, aby sme mladých ľudí už od nižšieho veku učili, že aj oni môžu niečo pre svoje okolie urobiť. A že to často nie je vôbec realizačne náročné,“ skonštatovala Strýčková s tým, že na workshope sa zúčastnilo 29 školákov.

Workshop podľa nej priniesol ovocie v podobe zadefinovania si konkrétnych dobrovoľníckych aktivít. Žiaci zoskupení do družstiev podľa škôl si rozplánovali malé dobrovoľnícke projekty pre púchovský detský domov, žiakov špeciálnej školy alebo pre seniorov. Ďalšie projekty sú zamerané na ekológiu či skrášlenie prostredia ich domovskej školy. Školáci môžu dostať finančný príspevok na realizáciu konkrétnej dobrovoľníckej aktivity do výšky 50 eur.

Dobrovoľnícke aktivity školáci zrealizujú v apríli. Výstupy odprezentujú aj pred púchovským poslaneckým zborom na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva.