< sekcia Nitriansky kraj

Zrušenú mestskú políciu nahradil v Tlmačoch nový kamerový systém

Ilustračné foto Foto: TASR/Pavol Remiaš

Pri rozmiestnení kamier vedenie mesta zohľadnilo potrebu kontroly nad problematickými miestami, kde neprispôsobiví občania a čiastočne aj mladiství narúšajú verejný poriadok.

Tlmače 6. januára (TASR) - Na bezpečnosť obyvateľov Tlmáč dohliada nový kamerový systém, ktorý mesto Šahy sprevádzkovalo v decembri minulého roka. Podľa primátora Tlmáč Miroslava Kupčiho bolo potrebné riešiť situáciu bezpečnosti v meste po zrušení mestskej polície, ktorá prestala fungovať na jar minulého roka. Pri rozmiestnení kamier vedenie mesta zohľadnilo potrebu kontroly nad problematickými miestami, kde neprispôsobiví občania a čiastočne aj mladiství narúšajú verejný poriadok.

V súčasnosti funguje v Tlmačoch 12 kamier, v budúcnosti chce vedenie mesta tento počet zvýšiť. Záznamy z kamier sú vedené optickým káblom do budovy mestského úradu, kde sa budú archivovať. Celý kamerový systém bude mať pod dohľadom správca siete. Mesto pripravuje kontrolu záznamov kamier vybranými pracovníkmi s výhľadom zamestnať štyroch ľudí so zdravotným postihnutím na skrátený pracovný úväzok. Záznamy budú na požiadanie sprístupnené aj štátnej polícii.

Mesto Tlmače zrušilo mestskú políciu po roku jej fungovania. Dôvodom bola jej nefunkčnosť. Po odchode troch policajtov koncom marca zostal v mestskej polícii pracovať len jej náčelník, preto sa poslanci rozhodli mestskú políciu zrušiť. Mesto vynaložilo zo svojho rozpočtu na ročné fungovanie mestskej polície takmer 57.000 eur. Rozpočet na efektívny kamerový systém bol vyčíslený na 40.000 eur.