< sekcia Nitriansky kraj

Šaľa rozšírila kamerový monitorovací systém o deväť nových kamier

Ilustračné foto Foto: Teraz.sk

Na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému získalo mesto Šaľa dotáciu 10.000 eur z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR.

Šaľa 30. decembra (TASR) – Mesto Šaľa rozširuje kamerový monitorovací systém na území mesta. Prvá kamera pribudla na šalianskom moste, ďalších osem je postupne inštalovaných na piatich rôznych miestach.

„Do konca tohto roka bude nainštalovaných deväť nových kamier,“ informovala Erika Kőrösi zo šalianskeho mestského úradu. Kamery pribudnú okrem mosta aj v centrálnej mestskej zóne za kaštieľom a amfiteátrom, na kruhovej križovatke vo Veči, na svetelnej križovatke na Ulici SNP a Štúrovej a na pešej zóne v centre mesta. „Vybrané lokality identifikovali zástupcovia jednotlivých zložiek Policajného zboru v meste Šaľa aj s ohľadom na možnosti spätného získavania dôležitých informácií, ktoré sú pomôckou pri hodnotení bezpečnostnej situácie, ako aj podporných materiálov pri objasňovaní protizákonných skutkov,“ informovala Kőrösi.

Na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému získalo mesto Šaľa dotáciu 10.000 eur z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra SR - Okresného úradu Nitra na rok 2015 na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Zámerom jeho realizácie je prevencia a zníženie kriminality v meste a zvyšovanie bezpečnosti mesta využitím modernej techniky v boji s kriminalitou. Mestská polícia aj verejnosť očakávajú od zrealizovania projektu vo zvolených lokalitách zníženie protispoločenskej činnosti a zvýšenie počtu objasnených prípadov, ako aj zvýšenie subjektívneho i objektívneho pocitu bezpečnosti občanov.

Mesto Šaľa prevádzkuje monitorovací kamerový systém od roku 2005. Techniku využíva v spolupráci s jednotlivými zložkami Policajného zboru na zvýšenie efektívnosti svojich aktivít v oblasti prevencie kriminality a pri zachytávaní a objasňovaní priestupkovej trestnej činnosti. Zábery z kamier sledujú zamestnanci Mestskej polície v Šali v chránenej dielni, ktorá prešla rekonštrukciou. Mesto získalo príspevok na nové vybavenie a zariadenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Zamestnanci chránenej dielne majú k dispozícii modernejšiu techniku, vrátane riadiaceho serveru a monitorov. Modernejší vzhľad majú aj vstupné priestory. Súvisiace stavebné úpravy v chránenej dielni hradilo mesto z vlastných zdrojov.