< sekcia Nitriansky kraj

Regionálne rozvojové agentúry v Nitre musia vyžiť bez dotácií z kraja

Foto: TASR/AP

Šesť z ôsmich krajov neposkytuje agentúram žiadnu podporu a Trnavský samosprávny kraj platil RRA na svojom území iba ročné členské poplatky v hodnote 166 až 332 eur.

Nitra 26. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) od budúceho roka nebude poskytovať žiadne dotácie regionálnym rozvojovým agentúram (RRA) a ani Regionálnemu združeniu Váh-Dunaj-Ipeľ (RZ VDI). V kraji momentálne funguje osem agentúr, ktoré pôsobia ako neziskové organizácie, či samostatné záujmové združenia právnických osôb. Založené boli s cieľom podporovať ekonomický a spoločenský rozvoj v regióne spojením verejnej správy, súkromného a tretieho sektora.

NSK v posledných rokoch poskytoval RRA dotáciu vo výške maximálne 8300 eur a RZ VDI do 6650 eur. Agentúry tieto financie využívali na mzdy, poistné, cestovné náhrady, energie a ďalšie náklady spojené s ich činnosťou. Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana krajské samosprávy postupne svoju podporu pre rozvojové agentúry utlmovali a Nitriansky kraj bol v roku 2013 posledným, ktorý pravidelne prispieval RRA na ich činnosť. Šesť z ôsmich krajov neposkytuje agentúram žiadnu podporu a Trnavský samosprávny kraj platil RRA na svojom území iba ročné členské poplatky v hodnote 166 až 332 eur.

Tendencie v znižovaní podpory pre RRA podporuje podľa Guťana aj Správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). "NSK svojou doterajšou podporou týchto inštitúcií výrazne prispel k naštartovaniu regionálneho rozvoja v regióne. V súčasnosti sú tieto subjekty etablované a majú stabilné miesto ako aktéri rozvoja územia, ktoré sa môžu uchádzať aj o rôzne granty z Európskej únie a v procesoch verejného obstarávania o zákazky v rámci štátnej a verejnej správy. Vzhľadom k tomu Úrad NSK neodporúča na obdobie rokov 2015 až 2017 žiadnu formu finančnej podpory pre RRA ani pre RZ VDI," povedal Guťan. Jeho stanovisko si osvojili aj poslanci NSK, ktorí na svojom decembrovom rokovaní rozhodli, že rozvojové agentúry v nasledujúcich dvoch rokoch už dotácie z rozpočtu kraja nedostanú.