< sekcia Nitriansky kraj

Opatrná hospodárska politika NSK sa nepáči niektorým poslancom

Na snímke predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica Foto: TASR/Henrich Mišovič

Hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) je pozitívne a bez vážnejších problémov, vyplýva z kontroly NKÚ.

Nitra 4. januára (TASR) – Hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) je pozitívne a bez vážnejších problémov. Takéto hodnotenie vyplýva podľa riaditeľa Úradu NSK Dušana Guťana z výsledkov kontroly, ktorú vo všetkých samosprávnych krajoch vykonal ešte v roku 2014 Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Ako informoval Úrad NSK, kontrola bola zameraná predovšetkým na súlad s platnou legislatívou, na zostavenie a plnenie rozpočtu, hospodárenie s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom vyššieho územného celku, na oblasť verejného obstarávania, spoľahlivosť vnútorného kontrolného systému a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly NKÚ. „Môžeme konštatovať, že hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja bolo v každom z hodnotených aspektov posúdené ako veľmi pozitívne. To znamená, že bolo v súlade so zákonom a legislatívnymi normami. Keď sa aj vyskytli nejaké chyby, boli len formálneho charakteru, to znamená, že úplne zanedbateľné,“ skonštatoval Guťan.

Ako doplnil, v oblasti dlhu a zadlženosti je NSK hodnotený ako samosprávny kraj s najlepšími ukazovateľmi a zároveň najnižším podielom dlhu na jedného obyvateľa. „V oblasti čerpania fondov Európskej únie je NSK na druhom mieste, rovnako ako v oblasti výdavkov na sociálnu starostlivosť. Na štvrtom mieste bol kraj napríklad vo výdavkoch na vzdelávanie a na dopravu,“ vysvetlil Guťan. Aj napriek pozitívnym výsledkom kontroly však viacerí regionálni poslanci upozornili na rezervy, ktoré má NSK vo svojom hospodárení. Podľa nich sú najmä v investičnej činnosti.

„Ja by som chcel poprosiť o takú väčšiu odvahu. Aby sme z tých finančných prostriedkov, ktoré máme na účtoch a pre ktoré sme hodnotení tak veľmi pozitívne, aby sme vo väčšej miere investovali do opráv našich škôl a našich zariadení sociálnej starostlivosti. Pretože nám sú tie finančné prostriedky na účtoch zbytočné. My by sme mohli investovať práve do takýchto vecí. Myslím si, že to je naša úloha,“ povedal poslanec Ján Vančo.

Súhlasil s ním aj poslanec Peter Oremus, podľa ktorého by sa samosprávny kraj nemal správať ako súkromná firma, ktorá kumuluje peniaze na bankových účtoch. „My nemáme čo držať finančné prostriedky na účte alebo vytvárať prebytky. K 30. 9. máme prebytok 25 miliónov eur a plnenie plánovaných kapitálových výdavkov na úrovni 48 percent. To znamená, my si niečo naplánujeme a nie sme schopní to počas roka zrealizovať. Máme čo najviac finančných prostriedkov využiť efektívne. Máme budovy v chátrajúcom stave, v školstve, v zdravotníctve, v kultúrnej oblasti a tak ďalej. To znamená, treba konečne niečo robiť a nie čakať so založenými rukami a konštatovať, že máme výsledky. Treba sa spýtať občanov, že či poznajú vyšší územný celok. Vo voľbách dajú jasné vysvedčenie v podobe 18-percentnej účasti,“ myslí si Oremus.

Predseda NSK Milan Belica v tejto súvislosti zdôraznil, že finančné zdravie a dobré hospodárenie pre kraj mimoriadne dôležité. Nesúhlasí ani s kritikou nedostatočných investícií do majetku NSK. „Áno, súhlasím. Treba možno väčšiu odvahu pri investovaní, ale upozorňujem na to, že napriek tomu, že máme zo všetkých krajov najnižšiu zadlženosť a máme najvyššiu rezervu, tak nie sme v parametroch investovania niekde na chvoste,“ doplnil Belica.