< sekcia Nitriansky kraj

Nemocniciam v Nitrianskom kraji sa darí hospodáriť v plusových číslach

Ilustračné foto. Foto: TASR – František Iván

K 31. októbru dosiahol predbežný zisk NsP 1.291.584 eur.

Nitra 28. decembra (TASR) - Neziskovej organizácii Nemocnice s poliklinikami (NsP) zriadenej Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) na spravovanie nemocníc v Leviciach a Topoľčanoch sa darí fungovať s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Podľa schváleného rozpočtu má NsP v roku 2015 hospodáriť s nákladmi vo výške 28.088.095 eur a výnosmi v sume 28.218.854 eur, čo predstavuje plusový hospodársky výsledok v hodnote 130.759 eur.

Tento cieľ sa neziskovej organizácii zatiaľ darí napĺňať. Ako informovala jej riaditeľka Marta Eckhardtová, k 31. októbru dosiahol predbežný zisk NsP 1.291.584 eur. Nemocnica v Topoľčanoch sa na tomto kladnom hospodárskom výsledku podieľala sumou 936.799 eur a nemocnica v Leviciach 354.785 eur. "Kladný hospodársky výsledok sa ku koncu októbra dosiahol v oboch zdravotníckych zariadeniach aj napriek tomu, že nemocnice museli od 1. januára 2015 realizovať zákonom stanovené zvýšenie platov lekárov a minimálnej mzdy, čo predstavuje zvýšenie nákladov na mzdy a zákonné odvody v nemocnici Topoľčany približne 29.000 eur a v nemocnici Levice okolo 19.500 eur," uviedla Eckhardtová. Ako doplnila, najväčší podiel na nákladoch predstavujú náklady na mzdy a zákonné odvody, ktoré dosiahli sumu 13.106.551 eur. Náklady na lieky a zdravotnícke pomôcky predstavujú hodnotu 4.432.762 eur, na úhradu za energie minú obe krajské nemocnice 1.198 068 eur.