Najnovšie

Beblavý: Náš štát nefunguje pravicovo ani ľavicovo

V čase, keď sa nahrávala Gorila, pôsobil Beblavý ako štátny tajomník na ministerstve práce.

Plénum nezvolilo druhého kandidáta na člena Regulačnej rady ÚRSO

O post sa uchádzali okrem Beňovej Slavomír Brudňák, Miroslav Čelinský, Jozef Ďuratný a Vladimír Sirotka.

Nemeckí poľnohospodári protestovali proti plánovaným opatreniam

Demonštranti sa podľa DPA obávajú, že plánované opatrenia na lepšiu ochranu hmyzu, divej zvery a udržanie čistoty podzemnej vody ohrozujú finančnú životaschopnosť najmä tradičných rodinných fariem.

SNS NEBUDE PODPOROVAŤ ZÁKONY MOSTA-HÍD

Správu budeme aktualizovať.

Obchodný register bude exkluzívne v elektronickej podobe

Zmeny majú byť účinné od 1. októbra 2020, okrem niektorých ustanovení, ktoré majú byť účinné od 1. januára 2020.

Plénum odmietlo zmeny v obecnom zriadení

Zákonodarcovia navrhovali, aby nové rozhodnutia na zasadnutiach zastupiteľstva prijímali po voľbách už novozvolení obecní poslanci.

Poslanci odmietli opätovné zavedenie dvojkolovej voľby predsedov VÚC

Predkladatelia argumentovali tým, že dvojkolový systém voľby funguje ako poistka proti antisystémovým, extrémnym a populistickým silám.

Podmienky pri mladomanželských pôžičkách zo ŠFRB by sa mali zmierniť

Mladomanželské pôžičky sa do praxe zaviedli návrhom Mosta-Híd. Poslanci však uviedli, že novelou reagujú na doterajšie skúsenosti s poskytovaním tejto podpory z praxe.

Plénum odmietlo novelu SaS pre ľudí s poruchou imunity

Poslednou zmenou v zákone chceli upraviť percentuálny podiel určenia miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti, a to pre ťažké imunodeficitné stavy.

Na Slovensku sa nezriadi Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR

Oblasť športu mala prejsť na nový rezort z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorému by sa mal následne upraviť aj názov.

Novela zákona o dani z príjmov má podporiť mobilitu pracovnej sily

Podľa prechodných ustanovení sa navrhovaný spôsob odpisovania budov použije aj na budovy zaradené a odpisované do 31. decembra 2019.

Zmena výpočtu dôchodku pre ľudí v druhom pilieri je v 2. čítaní

Poslanci uviedli, že novelu predkladajú s cieľom spravodlivejšie vypočítavať dôchodky ľuďom, ktorí sú alebo boli sporiteľmi v druhom pilieri.

Návrh SNS na zjednodušenie rekonštrukcií internátov plénum odmietlo

Okrem zvýšenia limitu na uvedené stavebné práce sa návrhom mala zaviesť aj povinnosť hospodárskej súťaže formou povinného zapojenia minimálne troch hospodárskych subjektov.

Notársky a Exekučný poriadok sa upraví v disciplinárnych konaniach

Novelou sa majú tiež rozšíriť prípady predstavujúce výnimku z povinnosti notára zachovávať mlčanlivosť.

Vláda odvolala T. Haška z funkcie predsedu ÚDZS

Dôvodom je kauza okolo výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) za 800 miliónov eur v polovici júna.

Poslanci budú rokovať aj v pondelok, hlasovať budú o klube DS

O vstupe do DS minulý týždeň informovali deviati poslanci, ktorí opustili klub SaS.

P. Pellegrini: Slovensko má východnú hranicu chránenú výborne

Pellegrini v súvislosti s ochranou východnej hranice spomenul i momentálne zhoršujúce sa bezpečnostné prostredie za hranicami Európskej únie. ,aktualizované 

BEBLAVÝ: Náš štát nefunguje pravicovo ani ľavicovo,on proste nefunguje

Požiadavky Novembra´89 aj po tridsiatich rokoch považujeme za dobré, povedal v diskusii na Tablet.tv predseda SPOLU Miroslav Beblavý.