< sekcia Magazín

Slováci boli v spájaní výrobných firiem a inovátorov najúspešnejší

Biom_výroba rozložiteľného plastu Foto: Lousy Auber pre Freunde von Freu

Skvelý úspech slovenského akcelerátora inovácií!

Bratislava 14. novembra (OTS) - Spoločnosť Centire s.r.o., ktorá pomáha talentovaným Slovákom s premenou snov a vízií na skutočnosť, sa stala najaktívnejším partnerom v rámci projektu OpenMaker financovaného z najprestížnejšieho programu EÚ Horizont 2020. OpenMaker podporuje inovácie etablovaných slovenských firiem a jeho cieľom je spájať výrobné podniky s inovátormi.
Foto: openmaker

Centire s.r.o. si pripísalo v projekte hneď niekoľko prvenstiev. Do výzvy o účasť v akcelerátore sa zapojilo až 51 projektov z celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených projektov bolo vybraných 10, z ktorých medzinárodná porota vybrala päticu víťazných. Tieto projekty následne získali v 9-mesačnom programe okrem mentoringu aj finančnú podporu každý vo výške 20 000 €. Ide o projekty na výrobu obnoviteľného kompostovateľného materiálu namiesto ropných plastov, úžitkovej keramiky vyrobenej 3D tlačou, bio-kultivátora, pasívnej navigácie pre turistické chodníky a premeny starého oblečenia na nové výrobky so sociálnym prvkom.
Biokultivator Prototyp 1.21
Foto: Centire s.r.o.

Víťazné projekty budú podrobne predstavené na konferencii Priemysel otvorený inováciám 21. novembra 2018 v bratislavskom hoteli Carlton.
Clay-next_keramické bezdrôtové nabíjačky
Foto: Centire s.r.o.

Projekt OpenMarker bol realizovaný na Slovensku, v Taliansku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Práve slovenský akcelerátor bol zo všetkých krajín najúspešnejší, a to v počte účastníkov na podujatiach, podaných projektov do akcelerátora či počte registrácií na digitálnej platforme. Výskumným zadaním projektu bolo vymyslieť a pilotne otestovať spôsob, ako by malo spolu fungovať efektívne spojenie výrobných firiem a inovátorov. „Inovátori majú často skvelé nápady, no zároveň problém s ich uplatnením. Výrobné firmy majú zase rozsiahle skúsenosti s výrobou, ale hľadajú nové inovačné podnety. Spolupráca môže priniesť obom stranám celý rad benefitov v podobe nových partnerstiev a spoločných projektov,“ hovorí Ľubomír Billý, senior konzultant zo spoločnosti Centire s.r.o., ktorá zodpovedala za slovenskú časť projektu a aktuálne je jediný akcelerátor fungujúci na Slovensku.
Eco-social innovation: spracovanie textilného odpadu
Foto: Centire s.r.o.

V rámci konferencie Priemysel otvorený inováciám tak budú, okrem iného, predstavené všetky európske víťazné projekty. Prvý ročník konferencie oslávi lídrov v inováciách, predstaví trendy v rámci Priemyslu 4.0 a odprezentuje aktivity Európskej komisie a Ministerstva hospodárstva SR v tejto oblasti. „Našou snahou je inšpirovať. Chceme prezentovať inovačných lídrov, spoločné projekty výrobných firiem a inovátorov a osláviť úspech projektu OpenMaker,“ dodáva Billý.
Foto: Centire s.r.o.
Na konferencii vystúpi viacero odborníkov a zaujímavých spíkrov z oblasti hospodárstva a inovácií ako napríklad Zoe Romano, ktorá je zakladateľkou projektu WeMake a Openwear, konzultant LAMA Agency Dario Marmo, riaditeľ technologického centra Adient Dušan Valient, generálny riaditeľ Matador Industries Branislav Poliak, Martina Le Gall Maláková, prezidentka Priemyselného inovačného klastra, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Miriam Letašiová a mnohí ďalší.
Foto: Centire s.r.o.

Centire s.r.o.
Viac ako 20 rokov poskytujeme poradenstvo a podporu na Slovensku. Zameriavame sa na regionálny rozvoj, podporu podnikania a sociálnu inováciu.

Našou úlohou je prinášať inovatívne myšlienky a realizovať zmysluplné riešenia do praxe. Snažíme sa nájsť riešenia aj v oblastiach, kde to nie je ľahké, a pomôcť našim klientom v pokroku. Náš prístup je založený na zmysluplnej spolupráci, vzájomnej dôvere a zodpovednosti; zaobchádzame s našimi klientmi ako s našimi partnermi.