Čo ste naposledy čítali vy?

Na snímke študentky v odbornej knižnici Považského múzea v areáli Budatínskeho hradu v Žiline 21. marca 2019. V knižnici je k dispozícii takmer 12 600 knižničných jednotiek, z toho je 346 starých tlačí do r. 1918.