Bez strachu a zdesenia, teš sa na prekvapenia!

Týždeň písomných maturít začal aj na Strednej priemyselnej škole stavebnej Emila Belluša, 12. marca 2019 v Trenčíne.