< sekcia Ekonomika

M. Luptáčik: Priemysel 4.0 si vynúti zmeny na trhu prácu aj v daniach

Ekonomika Tu a Teraz. Foto: Tablet.TV

Národohospodárska fakulta EU v Bratislave si pripomína 65.výročie vzniku. Pri tejto príležitosti bol hosťom relácie EKONOMIKA Tu a teraz jej dekan profesor Mikuláš Luptáčik.

Bratislava 14. november (Tablet.TV) - Národohospodárska fakulta si výročie pripomenie medzinárodnou konferenciou o digitalizácií a zelenej smart revolúcio. Podľa Luptáčika chcú na nej akademici klásť relevantné otázky týkajúce sa prechodu na priemysel 4.0 a jeho vplyve na ekonomiku, priemysel, či trh práce.

„Zásadne sa zmenia niektoré povolania a náplň týchto povolaní. Už existuje viacero štúdií, ktoré hovoria o dosahoch na trh práce. Pre Slovensko asi 12 percent pracovných miest, čo je asi 240.000 zamestnancov, ohrozuje automatizácia. Samozrejme, takéto problémy sme mali pri každej fáze priemyselnej revolúcie. Ak túto nazývame tou štvrtou, po mechanizácii, elektrifikácii a automatizácii,“ upozornil Luptáčik, podľa ktorého však nie je namieste obava z robotov.„Očakávame signifikantný nárast produktivity práce. Keď rastie produktivita práce, znižujú sa náklady a statky sa stávajú lacnejšie. To generuje vyšší dopyt po týchto statkoch. To znamená, že do značnej miery sa týmto procesom určitá časť týchto zaniknutých pracovných príležitostí nahradí inde,“ vysvetlil Luptáčik.

Priemysel 4.0 bude mať vplyv aj na rozpočtovú politiku štátu. „Automatizácia sa prejaví na rozdelení príjmov medzi prácu a kapitál. Tie doterajšie štúdie ukazujú, že sa signifikantne zníži počet miest na národnom dôchodku. Keď by k tomu prišlo, tak sa signifikantne znížia príjmy do štátneho rozpočtu. Pretože tie príjmy sú generované daňou zo mzdy a odvodmi a na druhej výdavky na vedu, výskum, zdravotníctvo narastajú,“ konštatoval Luptáčik, ktorý očakáva, že v budúcnosti bude potrebná zásadná zmena daňového systému. „Daňové zaťaženie pre zamestnancov by malo byť nižšie. To by bolo rozumné, aby sa nevytratila stredná vrstva. A na druhej strane by sa malo preniesť toto daňové zaťaženie na životné prostredie,“ dodal Luptáčik.