#slovenčina

Príčinné vety sú krajšie preto, lebo namiesto že používame lebo

Spojka lebo je základná príčinná spojka, bez štylistického zafarbenia. Spojka že má, naopak, veľmi pestré využitie, nadobúda všemožné významy a môžeme ju nájsť v mnohých typoch vedľajších viet.

SLOVENČINA: Po prvé či za prvé?

V praxi vyzerá používanie správnych predložiek nasledovne: Po prvé si to nemyslím a po druhé to neurobím.

SLOVENČINA: Rokovania sa nemožno zúčastniť, iba na ňom alebo pri ňom

Bezpredložková genitívna väzba nesie znaky českého vplyvu a bola u nás spisovná v časoch, keď boli tieto vplyvy intenzívne a akceptované.

SLOVENČINA: Have a pekný deň!

V snahe vyhnúť sa otrockému prekladu anglického - have a nice day! - sa nám teda ponúka viacero možností.

SLOVENČINA: Aby sa vykanie nestalo tykaním

Keď vykáme, sloveso je vždy – aj v mužskom, aj v ženskom rode – vyčasované v druhej osobe množného čísla. Čiže – boli ste tam, prišli ste, zabudli ste na to.

SLOVENČINA: Ako je to s medzerami pri spojovníku a pomlčke?

O tom, ako sa správne píšu medzery v rôznych príkladoch, hovorí norma STN 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností.

SLOVENČINA: Naozaj to dáme?

Zdá sa, že nový význam slovesa dať k nám prišiel z češtiny, kde je v obehu už dlhšie a zakorenil sa hlbšie.

SLOVENČINA: Ako môže byť niekto rád za vydreté tri body?

Prídavné meno rád (používané zväčša ako príslovka) sa v slovenčine s predložkou za nespája.

SLOVENČINA: Prečo mi moderný čechizmus nemôže prísť slovenský?

Často sa stretávame s výrazmi typu: príde mi to ako amaterizmus; príde mi to od nich ľahkovážne a nezodpovedné; príde mi naozaj zaujímavé, že...;

SLOVENČINA: Predložka pre - kedy vyhadzuje z textu na alebo po

Kým v prípade predložky k sme cítili najmä vplyv nemčiny či češtiny, predložka pre je typická pre angličtinu.