< sekcia Slovensko

RVR dala pokutu MAC TV, ktorá jej nedodala záznam vysielania

Ilustračné foto. Foto: ASTRA

Rada upozornila na porušenie zákona vysielateľa Spartak TV v programovej službe Spartak TV, pretože nedodal súvislý záznam vysielania z 15. septembra 2018.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) na svojom stredajšom zasadnutí uložila pokutu 3000 eur vysielateľovi MAC TV v programovej službe WAU. Podľa Rady došlo k porušeniu zákona, lebo vysielateľ nedodal RVR na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania dvoch častí programu Plastiková nevesta zo 17. novembra 2018. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Ivana Furjelová.

Rada upozornila na porušenie zákona vysielateľa Spartak TV v programovej službe Spartak TV, pretože nedodal súvislý záznam vysielania z 15. septembra 2018. Ďalšie upozornenie dostal vysielateľ C.E.N. v programovej službe TA3, pretože v mesiacoch október, november a december 2018 nezabezpečil, aby bolo najmenej 10 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich.

RVR na zasadnutí začala správne konania voči piatim vysielateľom. Dôvodom sú podozrenia na porušenie zákona u vysielateľov Markíza - Slovakia, MAC TV, TV Poprad, RTVS a Phonotex. Markíza - Slovakia v programovej službe TV Markíza 28. februára odvysielala pred 22.00 h. komunikát spoločnosti Clavin Platinum ako sponzora programu Šport. Tým mohlo dôjsť k porušeniu paragrafu určujúceho časové zaradenie programu z hľadiska ochrany maloletých a tiež pravidla o čestnosti a slušnosti reklamy a telenákupu. K porušeniu paragrafu o multimodálnom prístupe u vysielateľa MAC TV v programovej službe JOJ mohlo dôjsť v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programov Policajti v akcii 5. februára.

Ďalšie správne konanie Rada začala voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska v programovej službe Jednotka, kvôli možnému porušeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality programovej služby v programe Občan za dverami 3. februára, konkrétne v príspevku s názvom Zdravie, s.r.o.

TV Poprad mal porušiť povinnosť oznámiť Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie do 15 dní od vzniku zmien a Phonotex mal previesť podiel na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55 percent celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takým prevodom.

RVR na zasadnutí uznala za neopodstatnené 12 sťažností, respektíve ich častí.