< sekcia Slovensko

Podmienky vývozu umeleckých predmetov by mali byť presnejšie stanovené

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Novela má tiež upraviť spôsob, akým bude vlastník predmetu predkladať žiadosť o povolenie na vývoz, upravuje sa aj postup správneho orgánu a spôsob posudzovania takejto žiadosti.

Bratislava 13. marca (TASR) - Podmienky vývozu umeleckých predmetov majú byť stanovené presnejšie. Počíta s tým novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty, ktorú poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Právna norma má zlepšiť podmienky ochrany hnuteľného kultúrneho dedičstva, zabezpečiť adekvátne odborné posúdenie predmetov kultúrnej hodnoty, ktorých sa má týkať vývoz z územia SR. Novela má tiež zefektívniť posudzovanie žiadosti o povolenie na vývoz.

Podmienky vývozu predmetu kultúrnej hodnoty sa podľa návrhu vzťahujú na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia Slovenskej republiky v rámci colného územia Európskej únie, ako aj z colného územia Európskej únie, ak sa na takýto vývoz nevzťahujú podmienky podľa osobitného predpisu.

"Úprava právneho predpisu spresňuje obsah 18 kategórií predmetov kultúrnej hodnoty, ktorých vývoz podlieha podmienkam podľa uvedeného zákona, vrátane zavedenia ďalších identifikačných znakov takýchto predmetov – finančný prah a slovacikálnosť predmetu,"
vysvetlilo ministerstvo kultúry.

Predmetom kultúrnej hodnoty, ktorého sa týkajú zákonné podmienky vývozu, by tak napríklad mohla byť kachľová pec, staršia ako 100 rokov s hodnotou vyššou ako 3000 eur, hodiny vyrobené do roku 1948 s hodnotou vyššou ako 15.000 eur, ale aj slovacikálne autorské odevy a textílie staršie ako 50 rokov s hodnotou nad 5000 eur.

Právna norma sa týka i nového tlačiva povolenia na vývoz, ktoré sa obsahovo zosúlaďuje s navrhovanými zmenami zákona a s medzinárodnými štandardmi pre tlačivo povolenia na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty.

Novela má tiež upraviť spôsob, akým bude vlastník predmetu predkladať žiadosť o povolenie na vývoz, upravuje sa aj postup správneho orgánu a spôsob posudzovania takejto žiadosti. Ako podklad pre rozhodnutie o žiadosti sa majú zaviesť odborné stanoviská relevantných inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry. Stanovisko sa má týkať vhodnosti nadobudnutia predmetu kultúrnej hodnoty do zbierkových fondov týchto inštitúcií.

Má sa tiež spresniť forma, ktorou je predajca predmetu kultúrnej hodnoty povinný informovať nadobúdateľa o povinnostiach vyplývajúcich z právnych predpisov vzťahujúcich sa na vývoz predmetu kultúrnej hodnoty z územia SR. Rozširuje sa aj rozsah oblastí, ktoré sú predmetom kontroly vykonávanej ministerstvom kultúry. Úprava sa týka aj doterajšieho znenia skutkových podstát priestupkov.

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.