< sekcia Slovensko

Nová legislatíva má upraviť zriadenie a fungovanie detenčného ústavu

Ilustračné foto. Foto: TASR - František Iván

Návrh zákona upravuje napríklad vnútorné predpisy ústavu, spôsob prijímania, umiestňovania či premiestňovania osôb vo výkone detencie.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Fungovanie detenčného ústavu má definovať zákon o výkone detencie z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v stredu schválila vláda s formálnymi pripomienkami legislatívnej rady. Novou legislatívou rezort upravuje podmienky zriadenia, fungovania a stráženia detenčného ústavu, tiež práva a povinnosti osôb umiestnených v detencii, ako aj dozor a kontrolu nad výkonom detencie.

Zriaďovateľom prvého detenčného ústavu bude ministerstvo zdravotníctva. Stredajšie rokovanie o návrhu zákona sa podľa podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho (Smer-SD) týkalo aj toho, kto všetko môže detenčné ústavy v budúcnosti zriaďovať. "Výsledkom je - to bolo aj požiadavkou ministerstva zdravotníctva, aby to bola multirezortná záležitosť, aby to nebolo len ministerstvo zdravotníctva, ktoré sa s týmto musí vyrovnať, pretože je to aj problém bezpečnosti, aj spravodlivosti. Takže v dnešnom zákone sa nehovorilo o peniazoch na detenčné centrum, ale o možnosti toho, aby orgány verejnej moci, v tomto prípade ministerstvá, mohli byť zriaďovateľmi," priblížil s tým, že rezorty zdravotníctva a spravodlivosti našli konsenzus v akceptovaní zásadných pripomienok.

Rezort spravodlivosti v predloženom materiáli definuje účel výkonu detencie, ktorým je "ochrana spoločnosti a liečebné a výchovné pôsobenie na osobu v detencii prostriedkami, ustanovenými v tomto zákone".

Návrh zákona upravuje napríklad vnútorné predpisy ústavu, spôsob prijímania, umiestňovania či premiestňovania osôb vo výkone detencie. Definuje tiež, v akých prípadoch sa zabezpečuje osobitný liečebný režim. Nová legislatíva má okrem iného upraviť kompetencie zdravotníckych zamestnancov a pôsobnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v detenčnom ústave. Ten v ňom má zabezpečovať úlohy bezpečnosti a stráženia.

Inštitút detencie je "druh ochranného opatrenia, ktorého úlohou je ochrana spoločnosti a jej členov pred tými páchateľmi, ktorí počas výkonu trestu odňatia slobody evidentne ochoreli nevyliečiteľnou duševnou chorobou a je tu obava, že aj po výkone trestu odňatia slobody ďalej pretrváva nebezpečenstvo pre spoločnosť."

Detenčný ústav na Slovensku stále nestojí. Zariadenie tohto typu dlhodobo chýba. Výstavbu detenčného ústavu schválila vláda ešte v roku 2017, stáť má v Hronovciach vedľa psychiatrickej nemocnice, v blízkosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach. Zriadenie detenčného ústavu sa podľa uznesenia vlády SR z marca 2017 predpokladá v januári 2021.