< sekcia Magazín

UNIKÁTNY VLAKOVÝ VIDEOPROJEKT: Po trati 160 z Rožňavy do Jesenského

Stanica Tornaľa Foto: Tablet.TV

TABLET.TV vám vďaka spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. (ZSSK) opäť prináša ďalšiu časť unikátneho videoprojektu, aký na takejto úrovni na Slovensku ešte nikto nerealizoval.

Bratislava 13. január (Teraz.sk/TABLET.TV) - Minulý rok sme naposledy opäť išli po trati ŽSR 120 z Trenčína do Žiliny. Teraz budeme znova pokračovať trati ŽSR 160. V ďalších častiach vám postupne ukážeme všetky používané železničné trate na Slovensku. To všetko jednak na stránke www.teraz.sk, alebo na stránke www.tablet.tv a takisto na špecializovanej stránke o železničnej doprave - www.vovlaku.sk.

Dnes pôjdeme po trati Rožňava - Jesenské od prvej do poslednej sekundy v úlohe rušňovodiča Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Na rozdiel od reálneho rušňovodiča budete mať výhodu infografiky, ktorá vám v priebehu jazdy ukáže, aké kultúrne, historické, alebo cestopisné pamiatky sa v danom okamihu okolo vás nachádzajú. Ďalšie informácie o projekte nájdete pod videooknom, ktoré predstavuje vjazd do železničnej reality.
Príjemnú cestu vlakom!

.

Pre lepšiu orientáciu na stránke
V hornej časti ponúkame okno, v ktorom je jazda medzi Trenčínom a Žilinou zaznamenaná kamerou od prvej do poslednej sekundy.

Nižšie sa dozviete technické údaje o súprave a trati, po ktorej cestujete a zaujímavosti o jednotlivých zastávkach.

.

Začiatok cesty: Železničná stanica Rožňava


Železničná stanica Rožňava
Foto: Tablet.TV

.
Projekt TABLET.TV a VOVLAKU.SK
Cieľom projektu je priniesť vám možnosť precestovať celé Slovensko po koľajniciach- VO VLAKU. Postupne budeme zverejňovať videá jednotlivých úsekov tratí, ale aj doplňujúce videoreportáže, napríklad predstavíme vám železničné stanice, alebo zoberieme vás do železničného depa, kde vám ukážeme koľajovú techniku.

Údaje o vlaku a trati
Jazda v rýchliku v rýchliku R 812 Gemeran Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Radenie vlaku
Rušeň 757 + osobný vozeň Apeer + osobný vozeň Bdghmeer + 4x osobný vozeň Beer + osobný vozeň Bee + osobný vozeň Bd

O trati
Železničná trať Zvolen – Košice (v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 160) je jedno, na niektorých úsekoch dvojkoľajná železničná trať na Slovensku, ktorá spája Zvolen a Košice.
Zaujímavosťou trate je dvojaká trakcia na koncových úsekoch:

na úseku Zvolen osobná stanica – Zvolen nákladná stanica je napájacia sústava ~25 kV 50 Hz (AC – striedavý prúd)
na úseku Košice – Haniska je napájacia sústava =3 kV (DC – jednosmerný prúd)

V novembri 2015 bola plánovaná elektrifikácia trasy Haniska - Veľká Ida - Moldava nad Bodvou mesto. Elektrifikácia prebehne čiastočne na trati Moldava nad Bodvou – Medzev.

Číslo trate: ŽSR - 160
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Rožňava- Jesenské
Rozchod: 1 435 mm


Z histórie trate
Trať medzi dôležitými dopravnými uzlami juhom Slovenska vznikla prepojením úsekov, vybudovaných počas Rakúsko-Uhorska.

Koncesia na výstavbu železnice, odbočujúcej v Barci z trate MÁV a vedúcej cez Drienovec do Turne nad Bodvou bola vydaná nariadením ministerstva obchodu (ďalej MO) č. 68051/89.XII.26 Dr. Aurelovi Münnichovi a spoločníkom. Výstavba ďalších tratí Moldava n. B. - Medzev a Počkaj - Baňa Lucia bola povolená nariadením MO č. 61602/93.VIII.26. Na železnici bolo treba postaviť 11 staníc a 1 zastávku, 10 výpravných budov, 10 skladísk, 17 strážnych stanovíšť a 3 remízy pre rušne. Najväčšie mosty cez rieku Bodvu (rozpätie 30 a 10 m) boli drevenej konštrukcie. Celkové náklady výstavby železnice s odbočkami dosiahli 3 850 000 K. Na úseku Košice - Turňa nad Bodvou sa prevádzka začala 12.10.1890, na odbočkách Moldava nad Bodvou - Medzev a Počkaj - Baňa Lucia 1.8.1894.

Sprevádzkovaním náročného úseku medzi Rožňavou a Turňou nad Bodvou s 3 148 m dlhým Jablonovským tunelom, došlo 23. januára 1955 k prepojeniu už existujúcich úsekov a vzniku tzv. juhoslovenskej transverzály. Na trati sa v minulosti nachádzali ešte 2 tunely, z ktorých bol jeden (pri žst. Píla) výlúčený z prevádzky z dôvodu výstavby dvojkoľajnej trati v úseku Kriváň - Lovinobaňa a teda sa pristúpilo k odkloneniu trate mimo tunela, a druhý (pri žst. Podkriváň) bol odstránený a na rovnakom mieste nahradený hlbokým a dlhým betónovým zárezom.

Otváranie jednotlivých úsekov:
• augusta 1860 bol ako súčasť Tiskej železnice otvorený úsek Košice – Barca
• mája 1871 bol sprevádzkovaný úsek Fiľakovo – Lučenec
• júna 1871 bol sprevádzkovaný úsek Lučenec – Zvolen
• septembra 1873 otvorený úsek Fiľakovo – Lenartovce
• júna 1874 bol dokončený úsek po Rožňavu
• októbra 1896 bol sprevádzkovaný úsek Barca – Turňa nad Bodvou
• januára 1955 otvorením úseku Turňa nad Bodvou – Rožňava bola skompletizovaná južná magistrála

Stanice a zastávky na trati
• Rožňava– križovatka s traťou 167 (Dobšiná – Rožňava)
• Slavec jaskyňa
• Vidová
• Plešivec– križovatka s traťou 165 (Plešivec – Muráň) a 166 (Plešivec – Slavošovce)
• Gemerská Hôrka
• Bohúňovo
• Čoltovo
• Gemerská Panica
• Gemer
• Tornaľa
• Včelince
• Štrkovec
• Riečka
• Abovce
• Lenartovce
• Číž kúpele
• Rimavská Seč
• Orávka
• Jesenské– križovatka s traťou 174 (Brezno – Jesenské)

.

Koniec cesty: Železničná stanica Jesenské


Železničná stanica Jesenské
Foto: Tablet.TV

.

Zaujímavosti na trati


Jesenské
Obec leží v juhozápadnej časti Rimavskej kotliny, 10 km južne od Rimavskej Soboty. Východným okrajom preteká rieka Rimava, do ktorej sa južne od obce vlieva Gortva. Cez Jesenské prechádza cesta II/571 a železničná trať Zvolen – Košice, na ktorú sa tu pripája trať z Rimavskej Soboty a Brezna.

Prvá písomná zmienka o obci s názvom Feled pochádza z roku 1274. Postupne sa názov menil; v r. 1773 sa uvádza ako Feledincze, r. 1920 Feled a Veledín, r. 1927 Feledince a až v roku 1948 bol zmenený na Jesenské, podľa slovenského básnika a spisovateľa Janka Jesenského. V maďarskom jazyku sa dodnes používa názov obce „Feled“.

V obci sú dve kúrie:
Kúria Jesenské
Foto: wikipedia

- Neskorobaroková kúria, jednotraktová stavba z druhej polovice 18. storočia, prestavaná v druhej polovici 19. storočia
- Klasicistická kúria, obdĺžniková dvojtraktová stavba z 50. rokov 19. storočia. Vznikla na mieste pôvodného renesančného objektu.
Zdroj: wikipedia.org, vlaky.net

Páči sa mi TERAZ.SK na Facebooku

Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy z TASR priamo na vašom Facebooku.