Janko Lehotský: Moje druhé ja

Hudobník aj sochár v jednomHudobník aj sochár v jednomHudobník aj sochár v jednomHudobník aj sochár v jednomHudobník aj sochár v jednom

Hudobník aj sochár v jednom

Zo slávnostného otvorenia výstavy Janka Lehotského Moje druhé ja 8. marca 2018 v Šarišskej galérii v Prešove. Autor tu vystavuje prírodné premety (drevo, kôru a kamene) dotvorené vlastnou fantáziou. Na snímke Janko Lehotský pri svojich prácach.